آبکاری و پوشش های سطحی

صنعت آبکاری مجموعه فرآیند هایی که در آن سطح قطعات فلزی یا غیر فلزی با لایه های از فلز و یا غیر فلز جهت دستیابی به سطوح مناسب برای کاربرد های صنعتی یا تزئینی و کاهش هزینه تولید انجام میگیرد .
از طرفی یکی از معضلات جامعه بشری خسارت های ناشی از خوردگی است بطوری که براساس آمار های موجود میزان خسارتها و ضرر های ناشی از خوردگی رقمی در حدود 5% تولید ناخالص ملی کشورهای جهان می باشد .
در این میان مواد اولیه شیمیایی متعددی در انواع آبکاری های این بخش استغاده می شود که در این خصوص تعدادی از پرکاربرد ترین آنها به شرح زیر قابل عرضه به فعالان محترم این بخش مهم از صنعت می باشد :