تصفیه آب و فاضلاب

اهمیت صنعت آب بر کسی پوشیده نیست مصرف آب در آب شرب و صنعتی و کشاورزی همواره مدنظر بوده است، و اما در صنایع اهمیت آب برای پیشبرد و کارکرد بی عیب و نقص صنایع را در نظر داشته باشید بسیاری از صنایع به آب و فاضلاب بستگی دارند. اما همین مصرف آب علاوه بر مزایا در مواردی خاص آب های خروجی از فرایند های صنعتی دستخوش تحولاتی می شوند که می توانند جنبه فیزیکی و شیمیایی یا بیولوژیکی داشته باشد .
در بسیاری از مواقع مدیران کارخانجات مصرف کننده آب برآنند تا این میزان مصرف را کاهش دهند که نتایجی از جمله صرفه جویی بیشتر اب برای در اختیار قرار دادن به بخش زراعت ، پایین امدن هزینه های تصفیه خانه و مواد شیمیایی مصرفی , کاهش حجم فاضلاب تولیدی و غیره را در بر خواهد داشت . سیرکوله شدن مجدد آبها از موارد است که سالها است مد نظر کارشناسان این حوزه برای صرفه جویی مصرف آب می باشد. شرکت مانیتیس تعدادی از مواد شیمیایی مصرفی در این صنعت را به شرح زیر تقدیم مشتریان گرانقدر میکند :