دارویی و غذایی

صنایع دارو سازی بخشی از صنایع شیمیایی محسوب می شود که در زمینه ساخت دارو و محصولات دارویی فعالیت می کند . کشور ایران هم با دارا بودن شرکت های متعددی جزء تولیدکنندگان دارو در منطقه و جهان می باشد .
بازار صنایع غذایی ایران از جاذبه های زیادی برای فعالین این عرصه برخوردار است ، جمعیت 80 میلیونی به همراه عادات غذایی متنوع و استفاده از محصولات حلال رونق و شکوفایی به آن بخشیده است .
این بازار هم امکان صادرات را دارا است و هم واردات از جمله محصولات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بخش غذایی ودارویی کشور که بسیاری از آنها وارداتی می باشد ، توسط شرکت مانیتیس گردآوری شده وقابل ارائه به شرکت ها و کارخانجات محترم می باشد.