شیمی ساختمان

شیمی ساختمان در بر گیرنده محصولاتی است که در فرآیند تولید سیمان, بتون , چسب کاشی و کلیه افزودنی های بتن و یا سایر صنایع تولید کننده مصالح ساختمانی به کار می رود از این رو مصرف اینگونه مواد برای تولید مصالح با کیفیت در داخل و خارج از ایران کاربرد دارد در عین حال در مراحل ساخت نیز به کار می روند.
این مواد شیمیایی با توجه به خواست تولید کننده مصالح قادرند چسبندگی در مصالح ساختمانی را افزایش یا کاهش دهند لذا مصرف این مواد برای تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز است در واقع شیمی ساختمان جزء جدایی ناپذیر از تولید مصالح ساختمانی است و تولید مصالح ساختمانی بدون اینگونه مواد بسیار دشوار و حتی غیر ممکن می باشد.
در این راستا تعدادی از محصولات پر مصرف در این صنعت به شرح زیر قابل ارائه می باشد :