چرم و نساجی

صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع بشری محسوب می شود ، این صنعت شامل کلیه مراحل تولید الیاف ، تبدیل الیاف به نخ و تبدیل نخ به پارچه و فرآیند های تکمیلی در کلیه بخش های نساجی می باشد.
صنعت چرم نیز از صنایع کهن مورد استفاده انسان می باشد چرم طبیعی ای با دوام و منعطف از فرایند دباغی پوست خام بدست می آید . فرایند دباغی ، پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار و دائمی و انعطاف پذیر تبدیل می کند .
در صنایع فوق محصولات شیمیایی زیادی مورد استفاده قرار میگیرند که موارد زیر توسط شرکت مانیتیس تقدیم حضور می گردد :