کاشی و سرامیک

شرکت های تولیدکننده کاشی و سرامیک بسیاری درایران فعالیت دارند که محصولات با کیفیتی برای تامین بازار داخل و صادرات به کشورهای خارجی تولید میکنند . شرکت های کاشی معتبر تامین کننده بازرا معمولا با استفاده از تکنیک های روز و مواد اولیه با کیفیت به تولید محصولات کاشی و سرامیک می پردازند . که تامین مواد اولیه با کیفیت یکی از مهمترین بخش های زنجیره تامین شرکت ها می باشد ، لذاشرکت مانیتیس محصولات مورد نیاز را به شرح زیر در اختیار شرکت ها و کارخانجات محترم قرار گذاشته است :