کاغذ و سلولز

به موازات پیشرفت علم وتکنولوژی و با ایجاد تغییرات در فرایند تولید کاغذ از روش قدیمی ( اسیدی ) به روشهای قلیایی و خنثی ، بسیاری از کارخانجات کاغذ سازی در دنیا با این روش جدید کاغذ تولید می کنند . در کشور ما نیز در طول چند سال اخیر اغلب کارخانجات کاغذ سازی از روش قدیمی به روش جدید فرآیند تولید کاغذ روی آورده اند به همین منظور شرکت مانیتیس در بخش صنایع کاغذ و سلولز تعدادی از محصولات مهم و مورد نیاز این صنعت را جهت استفاده کارخانجات کاغذ سازی و شرکت های محترم فراهم آورده است .